Detaljplan för Norra Fogdarödsvägen

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planuppdrag för Norra Fogdarödsvägen mot väg 1335 för att möjliggöra kommunal gata samt gång- och cykelväg längs Norra Fogdarödsvägen.

Marken utmed vägdragningen ägs av flera olika privata fastighetsägare.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna och utdrag från kommunstyrelsens protokoll, se nedan under ”handlingar”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.