Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Planprogram för Frostavallen (Långstorp 1:84 m.fl.)

Frostavallens strövområde är ett av kommunens viktigaste besöksmål för friluftslivet. Området används dels som rekreationsområde för Höörborna men framför allt lockar det stora mängder besökare från regionen. Planprogram för Frostavallen fokuserar på områdets centrala delar väster om Vaxsjön. 

Syftet med planprogrammet är att visa hur Höörs kommun vill ta till vara på Frostavallens centrala och betydelsefulla roll för rekreation och friluftsliv. Som underlag för kommande detaljplaner ska det ange mål och utgångspunkter för områdets utveckling. Viktiga frågor som behandlas i planprogrammet är friluftsliv, tillträde till Vaxsjön, service och parkering.

Tidplanen är att det ska finnas ett färdigt förslag för samråd efter årsskiftet 2022-2023. 

Flygbild över Frostavallsområdet, med markering för planprogrammets geografiska avgränsning
Den röda markeringen visar planprogrammets geografiska avgränsning. Du kan trycka på bilden för att göra den större.

Vad händer nu?

Under hösten pågår en dialog med allmänhet och sakägare kring områdets utveckling. Under september och oktober bjuder kommunen in till att delta i en fototävling, det kommer också finnas ett tillfälle att komma och diskutera Frostavallens utveckling på plats i området. 

Fototävling – Frostavallen i fokus

Under fyra veckor, den 15 september till den 15 oktober, utlyser Höörs kommun en fototävling där du som besökare av Frostavallen kan skicka in bidrag. Du tävlar med bild och motivering som tillsammans beskriver det du tycker allra bäst om med Frostavallen. Skicka in ditt bidrag fototävlingen.

Samtal vid öppen brasa

Vi bjuder in till att diskutera Frostavallens framtid med oss i kommunen. Vi ses vid vindskyddet intill badplatsen vid Vaxsjön. Vi bjuder på fika och brasan kommer att vara tänd för den som vill grilla.

Plats: Vindskyddet intill badplatsen vid Vaxsjön .
Datum: Den 29 september.
Tid: klockan 15–18.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.