Altan, uteplats, pool, skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vill du bygga närmare måste du få ett medgivande från berörd granne. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Vissa byggåtgärder kräver att du först anmäler det till oss på kommunen eller ansöker om bygglov. Om det krävs en anmälan eller ett bygglov måste du först ha erhållit ett startbesked innan du påbörjar byggandet.

Altan och skärmtak

Bygglov krävs generellt inte för altandäck, terrasser och liknande. Ska de vara högre än 1,1 meter från mark inklusive räcke kan bygglov krävas och ses då som en fasadändring. Skapas en öppen area under däcket med 1,9 meter eller mer i takhöjd betraktas åtgärden som en tillbyggnad.

Kräver bygglov

  • En altan som betraktas som en volymökning, det vill säga att altanen förses med tak eller väggar av något slag, påverkar byggnadens bruttoarea
  • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt, gäller även inom kulturmiljöområden
  • En nybyggnation av ett skärmtak över 15 kvadratmeter, gäller även markis

Kräver inte bygglov

  • Altan eller trädäck som ligger direkt på marken
  • Att i anslutning till bostadshuset anordna skyddande uteplats. Uteplatsen får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset. En mur eller ett plank vid uteplatsen får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Tillbyggnad av skärmtak, eller fler mindre skärmtak inom en fastighet som tillsammans är maximalt 15 kvadratmeter

Uterum

Inglasning av en uteplats under tak och ett fristående uterum kräver bygglov. Det är bara om uterummet kan räknas som friggebod, Attefallshus eller Attefallstillbyggnad som åtgärderna är bygglovsfria, men det krävs att en anmälan och handlingar skickas in till kommunen.

Tänk på att ett uterum inte är avsett att användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på brandcellsindelning och energihushållning.

Pool

Innan du bygger en pool behöver du ta reda på om det krävs bygglov, marklov eller anmälan. Poolens placering kan bli avgörande om den ska grävas ner eller placeras ovan mark på till exempel gräsmattan eller i samband med en tillbyggnad. Om du vill bygga ett pooltak som är högre än en meter krävs det bygglov.

Tänker på att det är viktigt att du bygger poolen barnsäker och avgränsar med ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i poolen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.