Altan, uteplats, pool, skärmtak

De flesta åtgärder kräver antingen bygglov eller bygganmälan. Om det krävs en anmälan eller ett bygglov måste du ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Bygglov krävs alltid för åtgärd på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt. Inom strandskyddat området krävs strandskyddsdispens oavsett om bygglov krävs eller inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.