Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Byggnadsvård

Alla hus och byggnader har en egen historia att berätta. De äldre husen skiljer sig från de nyare - och alla är präglade av sin tid, sin funktion och de människor som bott där. Med lite eftertanke och planering kan man på ett varsamt sätt få med sig huset in i framtiden.

Ser man sitt hus i ljuset av de tider som format det kan man ta tillvara deras identitet och särdrag. Hus som har uppförts i en hantverkstradition är alla unika. Men också våra moderna hus, radhus och lägenheter har en karaktär som har präglas av den tid som skapat dem och de människor som bott där.

Bevara karaktären!

Kanske behöver ett hus byggas till eller byggas om? Kanske behöver nya funktioner läggas till? Det finns många goda exempel hur det går att göra utan att byggnaderna förlorar sin identitet och särprägel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.