Garage, carport, förråd

Om du tänkt bygga ett garage eller förråd till ditt bostadshus behöver du kolla upp vilken byggrätt som gäller. Ligger din fastighet inom detaljplan regleras byggrätten i den.

Inom sammanhållen bebyggelse är det främst anpassning till landskapsbilden som bestämmer vad och hur du får bygga. Garage eller carport, som placeras vinkelrätt mot väg, ska alltid stå minst sex meter från vägen. En bil ska kunna stå parkerad framför den.

Carport till garage

Att bygga om en carport till garage kräver bygglov för utvändig ändring. Vad som framför allt ska beaktas i samband med en sådan ombyggnation är brandskydd mot andra byggnader. Läs mer på Boverkets hemsida.

Vilka handlingar krävs?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.