Detaljplan för gång- och cykelväg, Hörbyvägens östra del

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för upprättande av detaljplan för gång- och cykelväg utmed Hörbyvägens östra del mellan Ängsgatan och Sövrödsvägen.

Marken ägs av kommunen och privata fastighetsägare. Det är kommunen som tagit initiativ till planarbetet.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna, se under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.